Corona nieuws

Beste Patiënten,

Belangrijk nieuws.

Het COVID-19-virus, beter bekend als Corona-virus leidt inmiddels tot een groter aantal besmettingen dan verwacht en komt ook onze kant op.. We staan met zijn allen voor een enorme uitdaging om de verspreiding van de infecties en de opmars van het virus zo veel mogelijk te vertragen.  Dit heeft consequenties voor alle plekken waar veel contact tussen mensen is. Ook de  huisartsenpraktijk is een plek waar veel kwetsbare mensen bij elkaar komen.

Het is van het grootste belang de (huisartsen)zorg beschikbaar blijft voor degenen die dat ECHT nodig hebben. Twee urgente redenen dus, om een aantal maatregelen te treffen en afspraken te maken.

Wij vragen uw aandacht en medewerking voor het volgende:

1. Iedereen die hoest, proest, niest of snottert isoleert zichzelf!! Alleen bij ernstige benauwdheid is er reden voor contact via de telefoon met de huisartsenpraktijk. Mensen boven de 70 jaar en patiënten met chronische ziekten bellen als zij koorts hebben in combinatie met hoesten/verkoudheid.

2. We zullen alle niet direct spoedeisende afspraken tot nader order annuleren. Alle afspraken die naar onze maatstaven kunnen wachten, worden afgebeld of worden als het niet anders kan omgezet in een telefonische afspraak.

3. De web-agenda wordt tijdelijk afgesloten. U kunt dus geen afspraken zelf meer inplannen via het internet. U kunt wel een online vraag stellen.

4. Voor mensen die toch naar de praktijk moeten komen staan wij maximaal 1 begeleider toe. Liefst zien we patiënten alleen. Er mag ook niet meer dan 1 begeleider in de wachtkamer plaatsnemen.

5. Ook voor de huisbezoeken zullen we vragen of er tijdens ons bezoek maximaal 1 andere persoon aanwezig is naast de patiënt, ook in spoedeisende gevallen of bij terminale patiënten.

6. Ook het bloedprikken moet tot een minimum beperkt worden. Dit geldt ook voor andere niet direct dringende aanvragen.

7. Bij hoesten, koorts of verkoudheid mag u sowieso al niet komen bloedprikken. Bij twijfel of u moet gaan prikken, mag u de assistente bellen. Ga alstublieft niet naar de balie gaan om verspreiding te voorkomen.

8. Ook naar ons eigen personeel worden strakke normen gehanteerd, bij koorts én hoesten mogen zij niet komen werken. Helaas betekent dit wel dat er soms een zeer geringe bezetting aan de telefoon is, ondanks het inzetten van huisartsen aan de telefoon, waardoor wachttijden op kunnen lopen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Deze maatregelen gaan per direct in.

Wij nemen deze maatregelen echt niet voor niets.  Er is geen reden voor paniek maar we moeten de situatie wel serieus nemen. Als iedereen zich houdt aan de (landelijke) adviezen, onder andere de sociale isolatie, is de situatie hopelijk snel onder controle. Ga daarom ook niet in de rij staan bij supermarkten om te hamsteren. Daar was afgelopen dagen het hoogste risico op besmetting !

Advies blijft: behalve de al bekende maatregelen van vaak handen wassen etc. willen wij adviseren: BLIJF THUIS als dit kan. Ga ook niet op visite bij ouderen, tenzij daar een zeer dringende noodzaak voor is. 

Hou de website/facebook in de gaten voor eventuele veranderingen in ons beleid.

We rekenen op uw medewerking.

Het team van Huisartsenpraktijk Blankenburg