Coronamaatregelen

 

 

HAP BLANKENBURG SCHAALT DE ZORG IETS OP

Nu de regering en de richtlijnen van het RIVM wat meer ruimte geven schalen de Rozenburgse huisartsen de zorg  heel voorzichtig wat op. Er zullen weer enkele huisartsen spreekuren gaan draaien en de praktijkondersteuners gaan weer beginnen met een aantal controles. Dit betekent niet dat er weer volop spreekuren komen en iedereen zomaar gezien kan worden. Om te voorkomen dat de wachtkamer te druk wordt is de capaciteit nog geen 50% van normaal. Wij hopen dat u het tot nu toe getoonde begrip nog even kunt volhouden.

Verder zijn er looplijnen op de vloer aangebracht met een verplichte looprichting om te voorkomen dat mensen elkaar moeten kruisen of te dicht bij elkaar in de buurt komen. Een andere maatregel is het verwijderen van de bak waar lege doosjes in gedaan konden worden voor herhaalrecepten. Daarvoor is het ongewenst om naar de praktijk te komen. Aanvragen kunnen via de telefonische receptlijn en via herhaalrecepten@huisartsenpraktijkblankenburg.nl . Nog wenselijk is het gebruik maken van de webportal van de praktijk. Via dit portal kunnen vragen worden gesteld en recepten aangevraagd in een beveiligde omgeving. Voor informatie over het webportal en hoe daar aan kunt deelnemen vindt u informatie op de website: www.huisartsenpraktijkblankenburg.nl/mijnhuisartsenpraktijk

Van extreem groot belang is de mensen niet zonder afspraak naar praktijk Blankenburg komen. Voor vragen, recepten en dergelijke zijn er dus betere en veiliger routes. We zullen proberen ook zoveel mogelijk te voorkomen dat er iets opgehaald of afgegeven moet worden. Men loopt de kans weggestuurd te worden als men aan de balie komt zonder goede reden.

Houdt u er ook rekening mee dat er regelmatig wordt gewerkt met beschermende maatregelen zoals handschoenen, mondmaskers en schorten. De huisartsen werken daarin volgens de landelijke richtlijnen: https://corona.nhg.org/infectiepreventie/#persoonlijke_beschermingsmiddelen_(pbm)

Nogmaals bedankt voor uw begrip!

 

Vriendelijke groet,

Team van huisartsenpraktijk Blankenburg