Spoedgevallen

In geval van spoedeisende zaken tijdens onze praktijkuren belt u op onze spoedlijn: 0181 820 922. U krijgt dan direct een assistente aan de telefoon.

Bij levensbedreigende situaties belt u altijd 112.

Het is van groot belang dat u geen gebruik van deze spoedlijn maakt in geval van niet-spoedeisende zaken om te voorkomen dat mensen die dringend hulp nodig hebben ons niet tijdig kunnen bereiken!

Tijdens de avond-, nacht- en weekenduren neemt u contact op met Huisartsenpost Ruwaard te Spijkenisse: 0181 627 055