Spreekuur huisartsen

Voor het maken van een afspraak is het wel van belang dat u bent ingeschreven bij Huisartsenpraktijk Blankenburg. Voor nieuwe patiënten wie kort geleden in Rozenburg zijn komen wonen, klikt u hier voor inschrijving.

Voor het maken van een afspraak op het spreekuur kunt u ook dagelijks bellen tussen 08.00 – 12.00uur. De assistente zal u vragen naar uw klachten en soms nog wat aanvullende vragen stellen. Dit doet zij om een inschatting te maken van de urgentie van uw klacht en de benodigde tijd. Het kan ook zo zijn dat de assistente u eerst advies geeft waardoor het niet direct nodig is om het spreekuur van de huisarts te bezoeken.

Tussen 10.30-11.00 zijn wij met koffiepauze/overleg en dus niet te bereiken. Voor spoed kunt u ons altijd bereiken op de spoedlijn 0181 820 922.


De huisarts rijdt tussen 12.00-14.00 uur visites. Dit is bedoeld voor de patiënten waarbij dit medisch noodzakelijk is.