Spreekuur POH

De praktijkondersteuners somatiek begeleiden patiënten met chronische aandoeningen, zoals suikerziekte, COPD en hart- en vaatziekten. Zij geven u voorlichting over uw ziektebeeld, begeleiden u bij veranderingen in de leefstijl, medicatiegebruik en zullen alle noodzakelijke controles bij u verrichten. Er is regelmatig overleg met andere betrokken disciplines als de diëtiste en de fysiotherapeut. Het uiteindelijke behandelplan wordt in overleg met u en de huisarts kortgesloten.

U kunt via de huisarts een afspraak krijgen bij Margareth van der Pol of Prissilla Holtkamp.