Academische Huisartsenpraktijk

Als Huisartsenpraktijk Blankenburg zijn wij altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

Wij zijn dan ook trots om de melden dat wij onszelf per 1 januari 2017 een ‘academische huisartsenpraktijk’ mogen noemen! Dit houdt in dat wij een samenwerkingsverband zijn aangegaan met het Erasmus MC en onderdeel zijn geworden van het zogenaamde PrimEur netwerk. In dit netwerk werken 12 gezondheidscentra in Zuid-West Nederland nauw samen met de afdeling Huisartsgeneeskunde van de Erasmus Universiteit op het gebied van onderwijs aan medisch studenten, de opleiding van huisartsen, wetenschappelijk onderzoek en academische patiëntenzorg in de eerste lijn.

Door onderdeel uit te maken van het PrimEur netwerk kunnen wij ons ontwikkelen tot academische huisartsen, die patiëntenzorg leveren volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast zullen wij ook meewerken aan innovaties op ons vakgebied door bijvoorbeeld mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek, of deel te nemen aan een pilot. Hiervoor zou uw medewerking gevraagd kunnen worden.