Chronische zorg

In onze praktijk zijn drie praktijkondersteuners (POH’s) werkzaam welke, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, mensen met een chronische ziekte zoals Diabetes, COPD en mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten begeleiden. Doorgaans verwijst de huisarts u indien nodig naar één van onze POH’s. Veelal zult u meermaals per jaar gezien worden door de POH en éénmaal door de huisarts.

Wij zijn als huisartsenpraktijk verbonden met Zorggroep Cohaesie. Zorggroep Cohaesie is een zorggroep van huisartsen en andere gespecialiseerde zorgverleners in de regio Rijnmond Zuid. Cohaesie organiseert de huisartsenzorg op het gebied van chronische aandoeningen zoals Diabetes Mellitus type 2, COPD, Astma en CVRM. Zij stelt zich ten doel de kwaliteit van de zorgverlening van bovenstaande aandoening te bewaken en verder te ontwikkelen.