Ouderenzorg

De vergrijzing in Rozenburg gaat hard en het aantal kwetsbare ouderen groeit dan ook gestaag. Daarvoor hebben we binnen de praktijk twee medewerkers die hun hart bij de ouderenzorg hebben liggen.

Mariette de Bruin (verpleegkundig specialist i.o.) en Orsylla Bakker (doktersassistente) ondersteunen waar nodig de kwetsbare oudere. Deze ondersteuning kan op verschillende vlakken; bij lichamelijke problemen, geheugenproblemen, ondersteuning bij het aanvragen van zorg of het aanvragen van een indicatie voor opname in een verpleeghuis. Er is regelmatig overleg met verschillende betrokken disciplines om de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Wij bezoeken de kwetsbare oudere voornamelijk thuis om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie. Heeft u zorgen over een familielid of ziet u als mantelzorger problemen, dan kunt u contact met ons opnemen via de assistente.