Thuisarts.nl

In de huidige tijd gaan patiënten steeds vaker informatie over hun klachten, aandoening of andere medische vragen op internet zoeken. Op de website www.thuisarts.nl, welke is opgezet door huisartsen zelf, vindt u betrouwbare informatie op medisch gebied over ziektes en gezondheid in begrijpelijke taal.

U kunt de informatie op deze website gebruiken:

  • om gezond te blijven
  • om klachten zelf aan te pakken
  • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts
  • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts
  • als u op zoek bent naar meer informatie over een aandoening
  • om medicatieherinneringen in te stellen