Zorg na ziekenhuisopname

Om de overgang van het ziekenhuis naar huis, voor patiënten van 65 jaar en ouder die langer dan 24 uur opgenomen zijn geweest, zo soepel mogelijk te maken, zijn we dit project begonnen.

Met dit programma willen we samen met de apotheek, het ziekenhuis en de thuiszorg er zorg voor dragen dat uw medische gegevens en thuissituatie na een opname weer zo snel mogelijk up to date zijn. 

We realiseren dit door een goede samenwerking te behouden met alle betrokken disciplines. Zo controleren huisarts en apotheek uw medicatie. Als er een overdracht mist vanuit het ziekenhuis, dan nemen we met hen contact op. Een medewerker van de huisartsenpraktijk neemt contact met u op om te inventariseren of u hulp nodig heeft en in welke vorm deze hulp geleverd dient te worden. Zo nodig wordt er contact gezocht met de thuiszorg. Is een huisbezoek nodig of komt u graag langs op het spreekuur dan maken we daarover afspraken met u.