Huisartsenpraktijk Blankenburg
Huisartsenpraktijk Blankenburg
Blankenburg 3, 3181 BC Rozenburg
0181 820 920
0181 820 922
0181 820 921
info@huisartsenpraktijkblankenburg.nl
klik hier
Huisartsenpost
Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ Spijkenisse
0181 627 055
Menu

Klachtenregeling

Klachtenregeling Huisartsenpraktijk Blankenburg
Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over huisartsen en medewerkers. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Hier leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht. Onze praktijk kent een klachtenregeling voor het snel, correct en accuraat omgaan met klachten. Ook opmerkingen, irritaties of wensen die betrekking hebben op de praktijk kunnen via deze procedure in behandeling genomen worden.

 

Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen
Uw huisarts stelt het op prijs om de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw onvrede of klacht met u te bespreken. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen samen met u de onvrede of klacht op te lossen. Uw klacht kan ook betrekking hebben op een praktijkassistente, waarnemer of verpleegkundige die binnen de praktijk werkzaam is. Wanneer u de klachten een officieel karakter wilt geven, dan kunt u gebruik maken van de interne procedure Huisartsenpraktijk Blankenburg. Hierover later meer.  
 

Wanneer u er met de huisartsenpraktijk Blankenburg uitkomt
Als huisartsenpraktijk Blankenburg zijn wij navolgend de nieuwe Wet (01012017) kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten bij een klachtenfunctionaris via www.dokh.nl en voor geschillen zijn wij aangesloten bij www.skge.nl.

Wat doet de klachten functionaris?
Deze kan uw patiënt bijstaan in het geval deze een klacht heeft. En kan tussen u en de patiënt bemiddelen.

Stichting Klachten en geschillen Eerstelijn (SKGE)
Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer patiënten ontevreden zijn over de zorg dan moeten zij dit kunnen uiten. Daarom heeft de
overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.
Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz zorgt voor een goede en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen patiënt en de zorgver lener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt bijvoorbeeld een rechtszaak aanspannen. Maar de Wkkgz biedt nu ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.
 
Ik heb een klacht over huisartsenzorg. Wat kan ik doen?
Heeft u een klacht, bespreek dit dan eerst met uw huisarts. Dat kan ook wanneer de klacht over bijvoorbeeld de doktersassistent(e) gaat. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid.
Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij uw klacht ook niet proberen op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan leest u hieronder wat u vervolgens kunt doen.
 
De klachtenfunctionaris komt tot een oplossing
U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Uw huisarts kan aangeven bij welke klachtenfunctionaris hij of zij is aangesloten. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.
De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Zij helpt u en de huisarts de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschillencommissie Huisartsenzorg.

De geschillencommissie komt met een bindend oordeel
Alleen als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan de huisarts wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. En misschien heeft u schade opgelopen en wilt u een schadevergoeding vragen. U kunt uw klacht dan als een geschil indienen bij de Geschillencommissie Huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Het oordeelvan de geschillencommissie is bindend.

Klachten over de Huisartsenpost Spijkenisse
De Huisartsenpost Spijkenisse maakt onderdeel uit van de Centrale Huisartsenposten Rijnmond (CHPR). De CHPR kent een eigen klachtenregeling. Meer informatie hierover vindt u op www.chprijnmond.nl.

Indienen van de klacht bij Huisartsenpraktijk Blankenburg
Heeft uw klacht of opmerking betrekking op onze praktijk, dan verzoeken wij u dit Klachtenformulier in te vullen en te verzenden. Wij nemen dan uw klacht in behandeling volgens onze interne Klachtenregelingprocedure Blankenburg. 

Klik op de afbeelding om het formulier te downloaden
Klik op de afbeelding om het formulier te downloaden.
Heeft u nog geen Adobe Reader? Download het hier dan gratis. 

 

 


Zorgverzekeraars

Kijk hier voor een overzicht van diverse zorgverzekeraars.

Klik hier voor het overzicht.
© 2016 realisatie esther schoemaker

Ontwikkeld door  Dotsimpel