Huisartsenpraktijk

0181 – 820920

Herhaalrecept

0181 – 820924

HAP Spijkenisse

0181 – 627055

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over de praktijk, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. U kunt dit doen door een mail te sturen naar klacht@huisartsenpraktijkblankenburg.nl of het klachtenformulier in te vullen. Klik hier voor klachtenformulier

Een klacht over de praktijk of uw arts

De medewerkers van huisartsenpraktijk Blankenburg proberen uw bezoek aan ons én uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het helaas voorkomen dat u (over delen van) deze zorg niet tevreden bent. Mocht dit zo zijn, willen we u vragen dit te bespreken met de betreffende medewerker. Komt u er (samen) niet uit, kunt u de hulp van de klachtenfunctionaris inschakelen. Hiervoor dient u het klachtenformulier in te vullen, welke u hier op de site kunt vinden. Uw klacht zal binnen 3-4 weken behandeld worden.

De klachtenfunctionaris zal samen met u de juiste vervolgstappen bepalen. Dit kan betekenen dat u nog een tweede gesprek krijgt met de betreffende medewerker, maar nu samen met de functionaris.  Een andere mogelijkheid zou klachtenbemiddeling zijn. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de vertrouwensrelatie tussen u en uw arts/ POH/ assistente te herstellen.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris uiteindelijk toch niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.
Meer informatie hierover vindt u op www.skge.nl